Manteniment per a cases d'estiu
"Consells per als clients"

Manteniment preventiu de l'habitatge
La documentació és una part important del procediment. Deseu adequadament rebuts, assegurances, i garanties de reparacions prèvies i aparells electrodomèstics.

Aquests els donaran la informació bàsica en cas que passi un problema o es vulgui localitzar un servei tècnic, un accessori, una empresa subministradora, etc.

El disposar d'un llistat de zones, punts i elements a revisar li estalviarà molt de temps i alguns oblits.

Revisió de l'habitatge a finals de temporada
Lògicament, alguns d'aquests elements que suggerim, són només referits a habitatges unifamiliars, les més necessitades de manteniments d'aquest tipus, abans o després de la temporada d'ús. Com comprovaran, la majoria dels consells es refereixen a accions després de la temporada d'ús de l'Habitatge:

. Revisar el jardí i soterrani per la presència d'insectes, tèrmits, o rosegadors, tapant les esquerdes i buits possibles d'entrada.

. Revisar les arquetes i clavegueres de voreres i accessos, traient fulles, branques o altres objectes que les puguin obstruir més endavant.

. Revisar els vidres, finestres i marcs, caixes de persiana, etc., comprovant el seu perfecte ajustament, afegint cintes o segelladors de silicona o similar, si fos necessari.

. Revisar la teulada de l'habitatge, verificant que no falten teules, no estan desplaçades i d'impermeabilitzant (tela asfàltica normalment) no està esquerdat o enlairat.

. Comprovar l'estat de les cornises de xemeneia, teulada i terrasses o balcons, apartant testos o altres elements decoratius.

. Revisar les instal·lacions i cables elèctrics exteriors, comprovant l'estat de les seves connexions, els interruptors i l'aïllament,etc. Recordar que són atacats no només per la humitat, sinó també pel sol, els canvis de temperatura, etc. Qualsevol comprovació manual s'ha de fer desconnectant la xarxa elèctrica.

. Al començament de la nova temporada, comprovar el funcionament dels interruptors de seguretat, posada a terra de la instal·lació i trucar a un professional si es detectés qualsevol problema, encara que fos només esporàdic. Si es pot, desmuntar els aparells d'aire condicionat exteriors i guardar-los a l'interior.

. Comprovar l'absència de fuites del sistema d'aigua corrent i calefacció de l'habitatge. en zones de gelades, valorant la possibilitat de purgar la seva instal·lació domèstica, tant d'aigua com de calefacció, per evitar que exploti al gelar-se. Greixar els panys i frontisses de les portes del garatge, jardí, pati, etc, que ajudarà al seu millor funcionament i protecció.

Si necessita un manteniment de neteja per casa pensi amb Grup Master Servei 24h ® on estarem encantats d'atendre'l.