Carregant...
about

Compromís amb el Medi Ambient

Creiem en el creixement sostenible i respectuós amb el medi ambient. Per això, impulsem la millora contínua dels nostres processos amb criteris d'eficiència econòmica, compromís social i respecte amb l'entorn com a pilars d'un servei de qualitat.

De forma paral.lela a Grup Master Servei 24h ® s'han implantat accions com la Gestió de Residus, el control del consum de recursos i l'aprofitament de residus i el seguiment del compliment de la legislació vigent. Les nostres actuacions de millora se sustenten sobre dos pilars fonamentals:

Optimització de processos per aconseguir tres objectius:

1 - La utilització de fonts d'energia respectuoses amb el medi ambient.

2 - Reduir el consum d'energia i matèries primeres per unitat física produïda, la qual cosa permetrà tenir un efecte positiu directe en la disminució del volum d'emissions a l'atmosfera i d'abocaments contaminants.

3 - Reduir al màxim l'aprofitament de residus, i realitzar una correcta i rigorosa gestió dels mateixos.

Formació i conscienciació del personal de Grup Master Servei 24h ® sobre l'impacte que les seves activitats tenen sobre l'entorn. D'aquesta manera, Grup Master Servei 24h ® impulsa el compromís de les persones que integren la seva plantilla amb el medi ambient, tant en les seves activitats estrictament professionals com en el seu entorn particular