logo grupmasterservei24h     
esto son las letras? This whole image is linked This is an awesome caption for Marcus with a link


Benvingut

Grup Master Servei 24h®
l’empresa de neteja més gran
del Baix Empordà.

Carta gerent
Organigrama

Presentació corporativa

EntrevistaTot són avantatges!! - Més informació

C/ Indústria, Nau 8 - Pol. Ind. Les Brugueres
17200 Palafrugell (Girona)
T. 0034 - 972 308 330 / F. 0034 - 972 303 066

Preguntes més freqüents sobre un holding

1 Quines característiques defineixen a una societat holding?

A efectes jurídics no existeix una definició de holding com pot haver de societat anònima o limitada. Sí que entre tots sabem què és una holding.

Fiscalment, sobretot de cara a l'Impost sobre Patrimoni i l'Impost sobre Successions i Donacions a Navarra, igual que a la resta d'Espanya, sí que hi ha una definició de holding.

Es pot dir que és aquella que tingui més d'un 5% de participació en altres societats i que aquestes participacions portin als propietaris a involucrar-se en les decisions, a estar presents en els consells d'administració, per després, via dividends, poder recuperar part de la inversió que han realitzat.

2 Quin tipus de holding predomina a Navarra?

El holding més comú és la societat limitada, més que la societat anònima, ja que la majoria de les empreses a Navarra són empreses mitjanes o de molt pocs socis, entre els quals hi ha una confiança a l'hora de gestionar el negoci.

La societat limitada és més personalista, en contraposició amb l'anònima. Normalment, per llei, la societat limitada té més restriccions a l'hora de transmetre les accions, i llavors s'adequa millor a la transmissió de poders.

3 Quines són les grans avantatges de la societat holding?

Des del punt de vista econòmic-financer, serveix per separar el patrimoni personal del patrimoni de la societat. Per exemple, si el meu negoci va malament i hagués de respondre amb els béns immobles, en tenir una societat holding per sobre de la societat, tindria separats els béns immobiliaris de l'activitat en si.

A efectes mercantils, sobretot quan ja s'ha produït més d'un relleu generacional i estem en la segona o la tercera generació, hi ha una atomització de socis. Per exemple, podem arribar a ajuntar-nos 27 socis entre germans, cosins, nebots i oncles, i amb set societats, en el que seria un escenari molt complicat en què prendre decisions.

El problema d'una societat es multiplica per set. En aquest cas, el millor és que els socis siguin persones físiques que treballin en la societat i estiguin en les societats operatives, i els socis merament socis estiguin en la societat holding.

4 Quins avantatges fiscals té?

Hi ha nombrosos avantatges fiscals com la imposició fiscal en l'Impost sobre Societats, les operacions de reestructuració i, a efectes de persones físiques, la deducció del patrimoni i l'exempció en successions i donacions.

5 En què consisteixen les operacions de reestructuració de les societats?

Per exemple, si jo tinc, bé en una societat o en diverses societats, moltes activitats, suposa poder separar aquestes societats i per sobre tenir una societat que sigui la que assumeixi la direcció.

Aquesta reestructuració produeix una neutralitat fiscal, amb la qual no es paguen impostos a l'hora de realitzar la reestructuració.

6 Podem calcular el nombre de societats holding?

És molt complicat saber-ho, perquè caldria estudiar la composició del seu actiu. Però segur que no hi ha les suficients. Haurien d'existir més, perquè és una forma de reestructurar el patrimoni, acollir-se a beneficis fiscals, tant en consolidació com a repartiment de dividends, i facilitar la transmissió a la segona generació, alguna cosa fonamental per a la supervivència de l'empresa.

7 Resulta molt complicat que una empresa arribi a la tercera generació de vida?

La majoria de les societats són petites i mitjanes empreses familiars.

El que es busca és que la societat no desaparegui quan es la transmet als fills, perquè potser el fill no vol entrar a formar part d'aquesta societat. Per tant, cal articular mecanismes per veure com es transmet aquesta societat, perquè el descendent es prepari per prendre les regnes.

De la segona generació a la tercera moltes societats es queden pel camí. Fins i tot s'estan fent societats holding per sobre d'altres holding.

Per exemple, això significa que un holding que hagi fet amb els meus germans pugui ser al seu torn una societat dins d'un holding que tinguem amb els nostres cosins. S'evita així l'atomització mitjançant branques de família.

8 Creu que la societat vincula la imatge de les societats holding amb, per exemple, la carrera
de la família Ruiz Mateos i amb els entramats d'empreses amb gestions opaques?

Jo entenc que es pugui percebre així si s'han societats que no estan a Navarra o Espanya i estan assentades en paradisos fiscals.

Però aquest tipus de pràctiques responen més a un tipus de holding familiar i no a les holding entre grans grups empresarials d'un munt d'accionistes que no tenen res a veure entre ells i que l'únic que busquen és trobar el màxim benefici.

El holding familiar se sol fer per reestructurar el patrimoni i les coses quedin ben clares en vida.

 

 

Avis legal - Termes d'us - Protecció de dades - Política de Cookies