Carregant...

Avís legal

Als efectes segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament, l'informem que l'ingrés de les seva dades de caràcter personal suposa el consentiment per què s'incorpori a un fitxer del que es responsable aquesta empresa, pertinent inscripció en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de procedir a la seva alta com a client i d'aquesta manera, poder beneficiar-se de les avantatges ofertes. No obstant això, recordem que disposa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades que podrà exercir gratuïtament mitjançant la remissió d'una comunicació per escrit a Master Servei 24h C/ Blas de Otero 4, Pol. Industrial les Brugueres 17200 Palafrugell, caldrà incloure el seu nom,cognoms, fotocòpia del DNI, domicili pels efectes de les notificacions i indicar expressament l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES"i el dret que desitja exercir. En relació a la privacitat i seguretat de la informació pot consultar el nostre AVÍS LEGAL. La visita a la web no suposa per l'usuari la transmissió de cap informació de caràcter personal i sobre sí mateixa. En el cas que l'usuari faciliti algun tipus d'informació a través del correu electrònic a administracio@grupmasterservei24h.com, l'empresa garanteix que sigui utilitzada únicament conforme a la finalitat per les que van ser facilitades.
Els usuaris que faciliten les dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers automàtics, de les que serà responsable l'empresa Master Servei 24h S.L.U., i es troben inscrites en el Registre General de Protecció de Dades, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la fi de que puguin ser utilitzades per l'empresa per la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari i/o enviament de la informació sobre els productes i serveis de l'empresa. Aquesta incorporació i posterior tractament de les dades serà conforme a la legislació espanyola de protecció de Dades de Caràcter Personal.
No obstant això, recordem que disposa dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades que podrà exercir en el nostre domicili.